03 de Juny de 2020

05/03/2018 a les 19:00

El 14 de març finalitza el període d'exposició pública del Pressupost municipal 2018

La darrera sessió ordinària del Ple municipal de l'Ajuntament de la Bisbal va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2018, que comprèn el del propi Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, com el del Patronat Municipal Terracotta Museu, les Bases d’Execució i la plantilla de personal. Així doncs, d’acord amb allò que es disposa a l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, l’expedient i la documentació preceptiva que conté s’exposa al públic per un termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de la última publicació del present edicte en el BOP de Girona i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació (fins el proper 14 de març), durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions que estimin oportunes. 

Cal tenir present que poden presentar al·legacions les persones que compleixin els requisits recollits als articles 170.1 i 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Es pot consultar el pressupost per capítols als documents adjunts. 


Comparteix
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies