25 de Juny de 2019

12/11/2018

El projecte de desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va acordar l'obertura d'un període d'exposició pública als efectes d'examen, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte constructiu actualitzat de desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal d'Empordà. Això va ser el passat 29 d’octubre i també inclou la llista de béns i drets afectats per l'execució de les obres, clau LSA.00080/01.P1, el qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC, en hores d'oficina, a les dependència de l’ACA del carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, a la Demarcació Territorial Girona de l'Agència Catalana de l'Aigua, (Carrer del Ciutadans, 11), o a l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Es pot consultar el projecte al web de l’ACA a través d’aquest enllaç.

Durant aquest termini, particulars, entitats i organismes afectats per l'execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d'al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 


Comparteix
Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198