18 d'Abril de 2021

Oficina municipal d'escolarització

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME)

L’Oficina Municipal d’Escolarització és l’organisme que s’ocupa de gestionar l’escolarització de l’alumnat de la Bisbal d’Empordà per a les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria de tots els centres públics i concertats de la ciutat.

Què ofereix l'OME?

En relació amb les famílies

• Ofereix informació de l’oferta educativa de la ciutat.
• Ofereix informació, orientació i assessorament en el procés de preinscripció i matrícula.
• En el marc de les comissions d’escolarització, vetlla pel compliment de la normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula.
• En el marc de les comissions d’escolarització, procura fer efectiva una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

En relació amb els centres educatius

• Promou el coneixement de l’oferta educativa dels centres.
• Dóna suport als centres en el procés de preinscripció i matrícula en el període ordinari.
• Dóna suport als centres en el procés d’escolarització que es produeix durant el curs escolar (matrícula viva).

 

Finalitats de l'OME

El Decret 75/2007, de 27 de març, en el seu article 20.4 estableix que les OME tenen les finalitats següents:
1. Establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de tota l'oferta educativa.
2. Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions d'aquest Decret i de les funcions atribuïdes a les comissions d'escolarització.
3. Supervisar el procés d’admissió de l'alumnat i el compliment de les normes que el regulen i proposar a l'administració educativa les mesures que consideri adequades, sens perjudici de les competències que corresponen a la Inspecció Educativa.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR EN CAS DE MATRÍCULA VIVA I PREINSCRIPCIÓ FORA DE TERMINI


• Imprès de sol·licitud omplert i signat (document adjunt).
• Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement.
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas.
• Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de l’alumne/a.
• Fotocòpia del DNI/ NIE/passaport del pare, mare o tutors legals.
• Carta del CAP que certifica que l’alumne/a pot escolaritzar-se (document adjunt).
• Fotocòpia de la targeta sanitària.
• Fotocòpia del llibre de vacunes.
• Fotocòpia del volant de convivència (es demana a l’Ajuntament).
• 1 foto (mida carnet) amb el nom i cognom escrits al darrere.

 

 

 

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell, 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix i Escola de Música
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990


Residència Geriàtrica Municipal Zolio Feliu
C/Hospital, 7
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 01 10
 
Ajuntament Vell
Àrees de Acció Social i Ciutadania, Àrea de Comunicació i Noves Tecnologies i Ràdio Bisbal
Carrer de les Mesures, 17
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies