17 de Juny de 2019

Junta de Govern local

El Decret d'alcaldia número 961/2015 de 18 de juny, rectificat per Decret número 1034 de 29 de juny, determina el nomenament dels membres de la Junta de govern Local i de Tinents d'alcalde i aprova el règim de les sessions. 

Es nomena el membres de la Junta de Govern Local de ple dret de l'ajuntament de la Bisbal d'Empordà el següents regidors:

  • David Baixeras i Marín
  • Gemma Pascual i Fabrellas
  • Carles Puig i Madrenas
  • Josep Maria Castells i Garangou 
  • Maite Bravo i Rodríguez

Seran convidats a assistir a la Junta de govern Local amb veu però sense vot els regidors i regidores següents:

  • Carme Vall i Clara
  • Enric Marquès i Serra
  • Maria Roure i Fabré

S'estableix l'horari i les dates de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local el 1r i 3r dijous de cada mes a les 19.30h. 

 

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix, Escola de Música i Biblioteca Municipal
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Agustí Font, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut i Acció Social i Ciutadania, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990
Tel. Acció Social i Ciutadania: 972 646 737 (ext. 4)
 
Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198