Ajuntament

Ordenances, reglaments i normativa

La legislació vigent atribueix als Ajuntaments capacitat per desenvolupar, dins el marc competencial propi, regulacions que poden adoptar les formes d’ordenances, reglaments, estatuts i bans. Les disposicions de caràcter general que aprova el Consell Municipal, amb la finalitat d’ordenació social, en exercici de la potestat municipal inherent a l’autonomia municipal, de valor i eficàcia reglamentàries.

En aquest apartat es poden consultar totes les normatives municipals aprovades per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Amb l’objectiu de donar públic coneixement i millorar la comprensió, s’ha posat a disposició dels ciutadans, els textos de les normatives vigents i històrics, un recull dels estatuts de diferents organismes municipals, així com dels principals bans d’alcaldia.

Per poder llegir o extreure els documents que es faciliten en els diferents apartats és necessari el programa gratuït Acrobat Reader. Per fer el seguiment es pot clicar també a l’apartat corresponent en aquesta mateixa pàgina.