Ajuntament

Membres del Govern Local

Els membres del Govern local són els següents:

Les delegacions consistorials queden organitzades de la següent manera:

– Alcalde: Òscar Aparicio Pedrosa

 • Delegació genèrica: Hisenda i administració.
 • Delegació específica: Indústria i ocupació
 • Delegació compartida: Administració i règim interior, Participació ciutadana i Drets socials

– Primera Tinent d’Alcalde: Eva Rovira Anglada

 • Delegació genèrica: Cultura i Atenció Ciutadana
 • Delegació específica: Registre d’Entrada i Administració Electrònica
 • Delegació compartida amb l’alcalde Òscar Aparicio: Administració i Règim Intern i Participació Ciutadana

– Segon Tinent d’Alcalde: Xavier Dilmé Vert

 • Delegació genèrica: Via Pública, Seguretat Ciutadana
 • Delegació específica: Cementiri, Civisme i Convivència i Turisme

– Regidora: Marta Carol Geronès

 • Delegació genèrica: Urbanisme i Comunicació

– Regidora: Maria Dolors Molina Carrillo

 • Delegació genèrica: Educació
 • Delegació específica: Igualtat i Gent gran
 • Delegació compartida amb l’alcalde Òscar Aparicio: Drets Socials

– Regidor: Francesc Vidal Rodríguez

 • Delegació genèrica: Esports i Joventut

– Regidora: Laura Irla Doblado

 • Delegació genèrica: Comerç i Activitats Econòmiques

– Regidor: Josep Maria Plaja Solà

 • Delegació genèrica: Medi Ambient i Transició Energètica

– Regidor: Francesc Cabrillana Benítez

 • Delegació genèrica: Salut
 • Delegació específica: Terracotta Museu

Àrees

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà s’estructura en 18 grans àrees que es detallen a continuació:

1. Hisenda
2. Administració i Regim intern
3. Participació Ciutadana
4. Drets Socials
5. Cultura
6. Via Pública
7. Seguretat Ciutadana
8. Comunicació
9. Urbanisme
10. Educació
11. Igualtat
12. Gent Gran
13. Medi Ambient
14. Esports
15. Patronat Municipal Terracotta Museu
16. Joventut
17. Salut
18. Comerç i Activitats Econòmiques