Ajuntament

Representants als òrgans col·legiats

Els representats als òrgans col·legiats són els següents:

 • Patronat de Terracotta Museu de la Ceràmica
  President: 
  Regidor delegat i Vicepresident/vocal: 
  Vocals: 

 • Representant al Consell Escolar dels centres educatius: Escola Joan de Margarit, Escola Mas Clarà, Escola l’Empordanet, Institut la Bisbal, Escola Cor de Maria i Escola Municipal de Música Conrad Saló i Llar d’Infants Municipal El Tren Petit.
  Representant: 

 • Consell Escolar Municipal
  President: 
  Representants: 

 • Agrupació de Defensa Forestal (ADF Gavarres)
  Representant:

 • Consorci de Normalització Lingüística
  Representant: 

 • Consell d’Iniciatives Econòmiques
  President: 
  Vice-president 1er: 
  Vice-president 2n: Persona provinent dels sectors econòmics locals
  Vocals:

 • Consell Consultiu de Cultura
  President: 
  Regidor delegat: 
  Vocals:

 • Consell de l’Esport
  President:
  Regidor delegat/vocal:
  Vocals: 

 • Consorci de les Gavarres
  Representant: 

 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
  Representant: 

 • Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de Girona
  Representant: 
  Suplent: 

 • Consell Assessor i de Seguiment de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu
  President: 
  Vocals: 

 • Asociación Española de Ciudades de la Cerámica
  Representants: 

 • Comissió per a la delimitació del terme municipal
  Representants: 

 • Comissió del Nomenclàtor
  President: 
  Regidor de Cultura: 
  Vocals: 

 • Consell de Ràdio Bisbal
  President: 
  Regidor delegat: 
  Vocals: 

 • Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP)
  Representants: