Ajuntament

Processos selectius 2023

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà habilita aquest espai per a la publicació de notícies, informacions i/o opinions de les diferents organitzacions polítiques amb representació al Ple Municipal relacionades amb el control i la gestió del govern.
Borsa d’Auxiliars de geriatria
Educador/a escola bressol
Borsa de treball de netejadors/es
Borsa de treball d’Infermers/es
TAG especialista RRHH
Dues places Conserge CEIP, una Conserge d’equipaments esportius i una Subaltern/a: Mundial en règim laboral fix
Treballador/a social en règim laboral fix
Educador/a social en règim laboral fix
Tècnic/a mig aula d’adults en règim laboral fix
Coordinador/a serveis culturals en règim laboral fix
Dues places de delineant en règim laboral fix
Borsa de treball administratiu/ves en règim funcionari interí
Cobertura definitiva de dues places d’educador/a d’escola bressol, en règim laboral fix
Plaça de Subaltern/a Biblioteca en règim laboral fix
Tècnic/a Superior en Medi ambient: Cap de servei
Tècnic/a d’esports en règim laboral fix
Tècnic/a d’administració general per programa
Constitució Borsa d’Arquitecte/a
Plaça de tècnic/a promoció, turisme, comerç i artesania
Plaça d’auxiliar administratiu/va: esports
Plaça de TAG Jurídic
Tècnic/a d’acció social i ciutadania
Cobertura definitiva Enginyer/a tècnic/a: Activitats
Plaça d’infermer/a responsable higiènic sanitari
Plaça de tècnic/a de comptabilitat
Plaça d’Agent Policia Local
Plaça de Tècnic/a mig de via pública
Borsa de treball d’Administratius/ves

Processos selectius 2022

Cobertura interina de la plaça de TAG SECRETARIA
Borsa d’Auxiliars de Geriatria
Borsa de Treball d’ Agent de Policia Local
Creació d’una borsa d’Administratiu/va
Plaça d’Arquitecte/a, en règim de funcionari de carrera
Plaça de Tècnic de Teatre
Procés selectiu per a cobrir dues places d’Auxiliar informador turístic
Cobrir una plaça d’agent de la policia local en règim de funcionari de carrera
Creació d’una borsa d’Educador/a Social
Creació d’una borsa de treball de Tècnic/a d’Administració General
Procés selectiu de Secretari/ària