Ajuntament

Àrees

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà s’estructura en 19 grans àrees que es detallen a continuació:

1. Hisenda
2. Administració i Regim intern
3. Participació Ciutadana
4. Drets Socials
5. Cultura
6. Via Pública
7. Seguretat Ciutadana
8. Comunicació
9. Urbanisme
10. Educació
11. Igualtat
12. Gent Gran
13. Medi Ambient
14. Esports
15. Patronat Municipal Terracotta Museu
16. Joventut
17. Salut
18. Comerç i Activitats Econòmiques

Cartipàs Municipal

El cartipàs municipal és l’agrupació de decrets i resolucions que articulen mesures organitzatives que, a l’inici del mandat, determinen les característiques pròpies de l’organització i funcionament de la Corporació municipal.