Ajuntament

Justificiació de les subvencions

2023

Subvenció per al finançament de les inversions en equipaments dels centres d’acció social. (ASIA)
Subvenció de 33.017,56 € de Dipsalut per a la lluita i control de plagues urbanes
Pm07. Programa de suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les condicions i estils de vida (CEV)

2022

Subvenció de la Diputació de Girona per a les obres de conservació i millora del paviment asfàltic i de correccions a la xarxa de sanejament al carrer d’en Vinyoles de la Bisbal
Subvenció de la Diputació de Girona del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la Diputació de Girona
Subvenció de la Diputació de Girona per a despeses culturals a la Bisbal d’Empordà
Subvenció foment de programes i projectes educatius de la Diputació de Girona
Subvenció del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural anualitat 2022
Subvenció de la Diputació de Girona a les actuacions i manteniment de camins de la Bisbal d’Empordà
Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge
Subvenció per a la reparació i millora d’enllumenat públic (semaforització) de la Diputació de Girona
Subvenció D1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva per a infants
Subvenció A3 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva per a infants
Subvenció A1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva
Subvenció de la Diputació de Girona per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines: Lo Relacional als centres educatius de la Bisbal
Subvencions per a la promoció de la salut i el benestar de la Diputació de Girona
Subvenció VIU ELS CARRERS: BASKETBEAT

2021

Subvenció de la Diputació de Girona a la despesa corrent en manteniment de vies i espais públics de la Bisbal d’Empordà
Subvenció de la Diputació de Girona en relació a la subvenció per al finançament de la implementació dels ODS de l’Agenda 2030
Subvenció de la Diputació de Girona per a despeses culturals a la Bisbal d’Empordà
Subvenció de la Diputació de Girona a la despesa corrent d’enllumenat públic de la Bisbal d’Empordà
Subvenció de la Diputació de Girona al manteniment dels parcs i jardins de la Bisbal d’Empordà
Subvenció de fons de cooperació ecònomica i cultural 2021
Subvenció de la Diputació de Girona per fer millores en noves tecnologies
Subvenció PM07 de Dipsalut del Programa Suport per a la promoció de la salut
Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge
Subvenció de la Diputació de Girona per a Programes i Projectes educatius
Subvenció a ajuntaments i organitzacions no lucratives per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social
Subvenció A2 per a la millora del paviment de la platja de la Piscina Municipal
Subvenció A1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva

2020

Subvenció per a la gestió de la borsa d’habitatges d’Inclusió i suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge a la Bisbal
Subvenció de la Diputació de Girona per fer millores en noves tecnologies
Subvenció de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per fer front a les actuacions municipals motivades pel temporal Glòria
Subvenció PM07 – Suport per a la promoció de la salut i el benestar