Ajuntament

Justificació de subvencions

2024

Encara no hi ha cap justificació

2023

Subvenció de la Diputació de Girona destinada al finançament de diverses despeses de la Bisbal
Subvenció de 13.109,54 euros del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb l’ajut financer de la Unió Europea per a la prevenció d’incendis i restauració del potencial forestal
Subvenció de Dipsalut – Programa PT15: Programa de suport econòmic per al personal de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal
Subvenció de la Diputació de Girona – Programa D2: Suport a l’activitat física escolar
Subvenció de la Diputació de Girona – Programa A1: Suport al municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport
Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge
Subvenció de la Diputació de Girona a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica
Subvenció de la Diputació de Girona als ens locals per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials
Subvenció de la Diputació de Girona als ens locals per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials
Subvenció de la Diputació de Girona als ens locals per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials
Subvenció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona per finançar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics
Subvenció per al finançament de les inversions en equipaments dels centres d’acció social. (ASIA)
Subvenció de 33.017,56 € de Dipsalut per a la lluita i control de plagues urbanes
Pm07. Programa de suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les condicions i estils de vida (CEV)

2022

Subvenció de la Diputació de Girona per a les obres de conservació i millora del paviment asfàltic i de correccions a la xarxa de sanejament al carrer d’en Vinyoles de la Bisbal
Subvenció de la Diputació de Girona del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la Diputació de Girona
Subvenció de la Diputació de Girona per a despeses culturals a la Bisbal d’Empordà
Subvenció foment de programes i projectes educatius de la Diputació de Girona
Subvenció del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural anualitat 2022
Subvenció de la Diputació de Girona a les actuacions i manteniment de camins de la Bisbal d’Empordà
Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge
Subvenció per a la reparació i millora d’enllumenat públic (semaforització) de la Diputació de Girona
Subvenció D1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva per a infants
Subvenció A3 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva per a infants
Subvenció A1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva
Subvenció de la Diputació de Girona per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines: Lo Relacional als centres educatius de la Bisbal
Subvencions per a la promoció de la salut i el benestar de la Diputació de Girona
Subvenció VIU ELS CARRERS: BASKETBEAT

2021

Subvenció de la Diputació de Girona a la despesa corrent en manteniment de vies i espais públics de la Bisbal d’Empordà
Subvenció de la Diputació de Girona en relació a la subvenció per al finançament de la implementació dels ODS de l’Agenda 2030
Subvenció de la Diputació de Girona per a despeses culturals a la Bisbal d’Empordà
Subvenció de la Diputació de Girona a la despesa corrent d’enllumenat públic de la Bisbal d’Empordà
Subvenció de la Diputació de Girona al manteniment dels parcs i jardins de la Bisbal d’Empordà
Subvenció de fons de cooperació ecònomica i cultural 2021
Subvenció de la Diputació de Girona per fer millores en noves tecnologies
Subvenció PM07 de Dipsalut del Programa Suport per a la promoció de la salut
Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge
Subvenció de la Diputació de Girona per a Programes i Projectes educatius
Subvenció a ajuntaments i organitzacions no lucratives per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social
Subvenció A2 per a la millora del paviment de la platja de la Piscina Municipal
Subvenció A1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva

2020

Subvenció per a la gestió de la borsa d’habitatges d’Inclusió i suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge a la Bisbal
Subvenció de la Diputació de Girona per fer millores en noves tecnologies
Subvenció de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per fer front a les actuacions municipals motivades pel temporal Glòria
Subvenció PM07 – Suport per a la promoció de la salut i el benestar