Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la Diputació de Girona

Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15). Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut). Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15). Girona. Organisme Autònom de Salut […]

Subvenció de la Diputació de Girona per a despeses culturals a la Bisbal d’Empordà

La Diputació de Girona, a través del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per al finançament de les actuacions de competència municipal, ha subvencionat les despeses culturals a la Bisbal d’Empordà per un import de 30.579,00 euros: 5.000,00 euros s’han destinat a contractacions del catàleg d’arts en viu escènics; 3.100,00 euros s’han destinat a […]

Subvenció foment de programes i projectes educatius de la Diputació de Girona

La subvenció  foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les Comarques Gironines de l’any 2022 convocada per la Diputació de Girona ha servit per al finançament del programa Punt de trobada de Gent Gran, adscrit a l’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de la Bisbal. Import: 2.344,49 euros

Subvenció del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural anualitat 2022

El Ple de la Diputació de Girona en data 21 de desembre de 2021 va aprovar la convocatòria en règim de concurrència no competitiva la concessió de subvencions dins el programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural anualitat 2022. L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà ha rebut un import de 209.921,53€ i l’ha destinat a despeses […]

Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge

Aquesta subvenció ha servit per finançar el Projecte Gestió de la Borsa d’Habitatges d’Inclusió i suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge al municipi adscrit a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. L’import total amb el que està dotat el projecte “Gestió de la Borsa d’Habitatges d’Inclusió i […]