07 de Juny de 2023

Gestió tributària i recaptació

Regidora de Gestió tributària i recaptació: Carme Vall Clara

Des del Servei de Gestió Tributària i Recaptació es treballa per facilitar el compliment  dels deures tributaris a la ciutadania. És objecte del servei dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, i facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries.

El tributs municipals, siguin impostos, taxes o contribucions especials estan regulats a les corresponents ordenances fiscals.

 
 

 

El pagament en període voluntari dels tributs següents a partir del 15/02/2021 es fa des de l'Oficina de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà.

 • Impost sobre béns immobles urbans
 • Impost sobre béns immobles rústics
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Taxa de recollida de recollida, transport i tractament de residus
 • Taxa de cementiris
 • Taxa del mercat setmanal

Així doncs, per fer tràmits i gestions relacionades amb aquests impostos i taxes, cal dirigir-se a l’oficina de recaptació del Consell Comarcal: al carrer del Raig, 5 baixos. L’horari és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. També s’hi pot contactar telefònicament al 972 64 09 24 o per correu electrònic a recaptacio@baixemporda.cat.

 

El pagament en període voluntari dels  ingressos municipals següents es fa des de l'Àrea de Gestió Tributària de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà:

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
 • Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
 • Resta de taxes que no es cobren a través del CCBE
 • Preus Públics

El pagament en període executiu de tots els tributs i d'altres ingressos de dret públic es fa des de l'Oficina de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà.

 

Les sol·licituds relacionades amb la gestió dels tributs s'han de presentar a les oficines de registre del Consell Comarcal del Baix Empordà, ubicades al carrer dels Tarongers, 2. L’horari d’atenció al públic és de 9h a 14h, de dilluns a divendres (el servei requereix de cita prèvia al telèfon 972 64 23 10).

 • Bonificacions i exempcions
 • Ajornaments i fraccionaments del pagament
 • Canvi de domicili
 • Devolució d’ingressos
 • Domiciliació bancària
 • D’altres de contingut similar

La gestió de les inspeccions i les sancions es fan des de XALOC

Pel que fa a sol·licituds relacionades amb altres ingressos de titularitat municipal, com poden ser preus públics, s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, ubicada al carrer Mesures, 17 (Ajuntament Vell). Cal sol·licitar cita prèvia a través d'aquest formulari, al telèfon 972 64 09 75, al 600 40 70 40, o a través del correu electrònic citaprevia@labisbal.cat.

Contacte

Àrea de Gestió Tributària de l'Ajuntament de la Bisbal
Plaça del Castell,10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975
Fax: 972 643 186
recaptacio@labisbal.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h


Oficina de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà
Carrer del Raig, 5 baixos
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 64 09 24
recaptacio@baixemporda.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell, 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix i Escola de Música
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Passeig Muriel Casals, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990


Residència Geriàtrica Municipal Zolio Feliu
C/Hospital, 7
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 01 10
 
Ajuntament Vell
Àrees de Acció Social i Ciutadania, Àrea de Comunicació i Noves Tecnologies i Ràdio Bisbal
Carrer de les Mesures, 17
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies