30 de Novembre de 2022

Ordenances Fiscals Any 2022

 

Ordenances Fiscals any 2022

 (BOP de Girona 247 del 28.12.2022 - 20211007N4) 

Per poder llegir els documents que es faciliten en aquesta pàgina, podeu descarregar el programa gratuït Acrobat Reader 


1 GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 

2 ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

3 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

4 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

5 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

6 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

7.1*ORDENANÇA FISCAL 7 IIVTNU. APROVACIÓ DEFINITIVA

8 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDIC ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

9 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

10 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM

11 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS MUNICIPALS

12 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA I O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS

13 ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

14 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

15 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

16 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA MITJANÇANT LA UTILIZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

17 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

18 ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA

19 TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI

20 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER LA TINENÇA _ CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

21 ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS

21.1 *ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS - TEXT REFÓS

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell, 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix i Escola de Música
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Passeig Muriel Casals, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990


Residència Geriàtrica Municipal Zolio Feliu
C/Hospital, 7
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 01 10
 
Ajuntament Vell
Àrees de Acció Social i Ciutadania, Àrea de Comunicació i Noves Tecnologies i Ràdio Bisbal
Carrer de les Mesures, 17
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies