31 de Març de 2023

L'Ajuntament en números

 El pressupost municipal és una de les ordenances més importants que ha d'aprovar l'ajuntament anualment.

Al pressupost municipal s'hi ha de veure reflectides les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l'exercici.

A Catalunya, els pressupostos municipals segueixen una estandardització marcada per la Llei d'Hisendes Locals,i s'organitzen en Capítols i Aplicacions Pressupostàries.

Classificació dels Capítols en l'àmbit de les despeses

 • Capítol 1 : Personal
 • Capítol 2 : Provisió de serveis
 • Capítol 3 : Despeses financeres
 • Capítol 4 : Transferències corrents
 • Capítol 5 : (no existeix en l'àmbit de despeses)
 • Capítol 6 : Inversions
 • Capítol 7 : Transferències de capital
 • Capítol 8 : Actius financers
 • Capítol 9 : Passius financers

Classificació dels Capítols en l'àmbit dels ingressos

Ingressos corrents:

 • Capítol 1 : Impostos directes
 • Capítol 2 : Impostos indirectes
 • Capítol 3 : Taxes i altres ingressos
 • Capítol 4 : Transferències corrents
 • Capítol 5 : Ingressos patrimonials

Ingressos de capital:

 • Capítol 6 : Alienació d'inversions reals
 • Capítol 7 : Transferències de capital

Operacions financeres:

 • Capítol 8 : Actius financers
 • Capítol 9 : Passius financers

Tanmateix també existeix una classificació de les despeses per programes:

 • 1.- Funcionament de les institucions i administració general.
 • 2.- Serveis públics generals.
 • 3.- Protecció i promoció social.
 • 4.- Producció de béns públics de caràcter socials.
 • 5.- Producció de béns públics de caràcter econòmic.
 • 6.- Foment i regulació de sectors productius.
 • 7.- Suport financer als ens locals.
 • 8.- Fons de contingència.
 • 9.- Deute públic.

 

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell, 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix i Escola de Música
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Passeig Muriel Casals, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990


Residència Geriàtrica Municipal Zolio Feliu
C/Hospital, 7
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 01 10
 
Ajuntament Vell
Àrees de Acció Social i Ciutadania, Àrea de Comunicació i Noves Tecnologies i Ràdio Bisbal
Carrer de les Mesures, 17
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies