Consulta pública prèvia a la tramitació del reglament de la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal d'Empordà

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del reglament de la BIBLIOTECA LLUÏSA DURAN DE LA BISBAL D’EMPORDÀ, es demana l’opinió a la ciutadania sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de QUINZE DIES a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal (26/04/2024), mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Documents adjunts