07 de Juny de 2023

Ajuts a la rehabilitació

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES

 Ajuts per tal que els habitatges tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat, per adequar les instal.lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l'interior de l'habitatge a persones disminuïdes i per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic.

Dirigit als titulars dels habitatges per a la rehabilitació d'interiors i als titulars d'edificis d'un sol habitatge. Entenent per titulars les persones amb títol de domini o qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació: propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries.

Abans de sol.licitar els ajuts, cal haver passat l'avaluació tècnica prèvia (un informe emès per l'Oficina d'Habitatge i redactat prèviament a l'inici de les obres) per a la justificació de la necessitat i idoneïtat de l'actuació.

 

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Ajuts per tal de rehabilitar elements comuns d'edificis d'ús residencial: actuacions relacionades amb patologies estructurals, deficiències constructives i risc en alguns elements, accessibilitat, instal.lacions comunitàries i sostenibilitat.

Dirigit a persones o  entitats promotores d'obres de rehabilitació que siguin propietàries, ususfructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d'ús residencial en la seva condició de comunitat de propietaris o titulars de l'edifici.

Abans de sol.licitar aquests ajuts, cal haver passat la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)

 

AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL I D'HABITATGES

Són subvencions que mitjançant actuacions sobre façanes, parets, cobertes o terres tenen per objectiu reduir la demanda i el consum energètic en calefacció i refrigeració. Cal que compleixin els requisits energètics del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals d'ecoeficiència en els edificis, i del DB-HE del Codi Tècnic de l'Edificació, i que comportin com a mínim un estalvi energètic de demanda superior al 30% respecte l'inicial.

Dirigit als titulars d'habitatges i a comunitats de propietaris d'edificis d'ús residencial.

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
 
Casa Consistorial
Plaça del Castell, 10
17100 - La Bisbal d'Empordà 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Pavelló Municipal
Àrea d'Esports
Avinguda Mas Clarà,1-21 
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 198
 
Torre Maria
Àrees de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 646 806
Oficina de Turisme
Tel: 972 645 500

Oficina de Turisme
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

Castell Palau
Oficina de Turisme
Pl.Castell, s/n
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 645 166
 
El Mundial
Àrea de Cultura, Oficina de Català, Aula de dibuix i Escola de Música
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel: 972 642 593

Biblioteca Lluïsa Duran
c/ Passeig Muriel Casals, 28
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 21 79
 
Escoles Velles
Àrees d'Ensenyament, Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/1 d'octubre de 2017, 16-24  17100 - la Bisbal d'Empordà
Tel. Ensenyament:  972 646 737
Tel. Joventut: 617558990


Residència Geriàtrica Municipal Zolio Feliu
C/Hospital, 7
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 64 01 10
 
Ajuntament Vell
Àrees de Acció Social i Ciutadania, Àrea de Comunicació i Noves Tecnologies i Ràdio Bisbal
Carrer de les Mesures, 17
17100 - La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 975 / 972 640 976
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies