>

Ajuntament

>

>

Subvenció A1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva

Subvenció A1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva

Subvenció A1. Diputació de Girona. Suport al funcionament de la gestió dels equipaments esportius. L’import atorgat és de 3.000,00 euros. Subvenció atorgada a  l’Àrea d’Esports destianada a donar suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius donant cobertura al programa municipal d’activitats fisicoesportives.