>

Ajuntament

>

>

Subvenció A1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva

Subvenció A1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva

Subvenció A1. Diputació de Girona. Suport al funcionament del programa d’activitat física d’adults al municipi. L’import atorgat és de 4.488,00 euros. Subvenció atorgada a l’Àrea d’Esports destianada a donar suport a les despeses derivades al programa municipal d’activitats fisicoesportives.