>

Ajuntament

>

>

Subvenció D1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva per a infants

Subvenció D1 de la Diputació de Girona del Programa Anual de la promoció de l’activitat fisicoesportiva per a infants

Subvenció D1. Diputació de Girona. Suport a l’activitat esportiva escolar. L’import atorgat és de 1.207,28 euros. Subvenció atorgada a l’Àrea d’Esports destinada a donar suport a les despeses derivades al programa municipal d’activitats fisicoesportives per a infants.