>

Ajuntament

>

>

Subvenció de Dipsalut – Programa PT15: Programa de suport econòmic per al personal de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal

Subvenció de Dipsalut – Programa PT15: Programa de suport econòmic per al personal de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal

Import atorgat: 4.372,06€

Dipsalut