>

Ajuntament

>

>

Subvenció de la Diputació de Girona a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica

Subvenció de la Diputació de Girona a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica

Import atorgat: 5.868,50€