>

Ajuntament

>

>

Subvenció de la Diputació de Girona als ens locals per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

Subvenció de la Diputació de Girona als ens locals per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

Import atorgat: 5.928,20 €