>

Ajuntament

>

>

Subvenció de la Diputació de Girona destinada al finançament de diverses despeses de la Bisbal

Subvenció de la Diputació de Girona destinada al finançament de diverses despeses de la Bisbal

La Diputació de Girona ha atorgat al municipi de la Bisbal d’Empordà una subvenció dins el programa Fons de Cooperació Econòmica i cultural per un import total de 209.921,53 euros. Van anar distribuïts de la següent manera: despeses corrents, un total de 173.281,00 euros, dels quals 155.400,00 euros es van destinar a enllumenat públic i 5.181,00 euros per energia elèctrica de la Biblioteca Lluïsa Duran; fons de subvencions destinat a camins 1.100,00 euros, que van ser per a desbrossaments de nuclis de la població; noves tecnologies 4.961,53 euros, per a material informàtic. Per a despeses culturals es van atorgar un total de 30.579,00 euros, dels quals 4.586,85 euros es van destinar a les activitats de difusió artística i musical, 3.057,90 euros per l’activitat Parlem de llibres i altres activitats de dinamització a la biblioteca, i els  22.934,25 euros restants van ser per activitats culturals previstes durant l’any 2023.

La Diputació de Girona ha atorgat al municipi de la Bisbal d’Empordà una subvenció dins el programa Fons de Cooperació Econòmica i cultural per un import total de 209.921,53 euros. Van anar distribuïts de la següent manera: despeses corrents, un total de 173.281,00 euros, dels quals 155.400,00 euros es van destinar a enllumenat públic i 5.181,00 euros per energia elèctrica de la Biblioteca Lluïsa Duran; fons de subvencions destinat a camins 1.100,00 euros, que van ser per a desbrossaments de nuclis de la població; noves tecnologies 4.961,53 euros, per a material informàtic. Per a despeses culturals es van atorgar un total de 30.579,00 euros, dels quals 4.586,85 euros es van destinar a les activitats de difusió artística i musical, 3.057,90 euros per l’activitat Parlem de llibres i altres activitats de dinamització a la biblioteca, i els 22.934,25 euros restants van ser per activitats culturals previstes durant l’any 2023.

El fons de Cooperació econòmic i Cultural consisteix un programa que, complint les funcions d’assistència i cooperació als  municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.