>

Ajuntament

>

>

Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge

Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge

Import concedit: 10.000 €

Aquesta subvenció ha servit per finançar el Projecte “Gestió de la Borsa d’Habitatges d’Inclusió i suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge al municipi”  adscrit a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania.