>

Ajuntament

>

>

Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge

Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge

Import atorgat: 10.000,00€.