>

Ajuntament

>

>

Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge

Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge

Aquesta subvenció ha servit per finançar el Projecte Gestió de la Borsa d’Habitatges d’Inclusió i suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge al municipi adscrit a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
L’import total amb el que està dotat el projecte “Gestió de la Borsa d’Habitatges d’Inclusió i suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge al municipi” és de quinze mil set cents trenta euros amb vuitanta tres cèntims (15.730,83€) i la subvenció atorgada és del 60% del cost total, equivalent a l’import de deu mil euros (10.000,00€).