>

Ajuntament

>

>

Subvenció de la Diputació de Girona per a les obres de conservació i millora del paviment asfàltic i de correccions a la xarxa de sanejament al carrer d’en Vinyoles de la Bisbal

Subvenció de la Diputació de Girona per a les obres de conservació i millora del paviment asfàltic i de correccions a la xarxa de sanejament al carrer d’en Vinyoles de la Bisbal

PROJECTE DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PAVIMENT ASFÀLTIC I DE CORRECCIONS PUNTUALS A LA XARXA DE SANEJAMENT AL C/ VINYOLES(…) DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA RESOLDRE FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI. ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ ALS MUNICIPIS/023

Import: 58.973,79€