>

Ajuntament

>

>

Subvenció de la Diputació de Girona per a Programes i Projectes educatius

Subvenció de la Diputació de Girona per a Programes i Projectes educatius

Import concedit 1.059,96 €

Aquesta subvenció és compartida entre  l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania i l’Àrea d’Ensenyament.

Ha servit per desenvolupar el projecte “XARXA” que engloba actuacions i recursos educatius que es duen a terme de manera anual i estable a la ciutat:

–        Reforça’t – Taller d’acompanyament a l’estudi de les Escoles Velles

–        Reset – Acció complementària a les expulsions d’alumnat de secundària

–        Taller d’acompanyament a l’estudi al Barri del Convent

–        Tertúlies a les escoles – Acció d’acompanyament a les famílies