>

Ajuntament

>

>

Subvenció de la Diputació de Girona – Programa A1: Suport al municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport

Subvenció de la Diputació de Girona – Programa A1: Suport al municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport

Import atorgat: 3.970,00€