>

Ajuntament

>

>

Subvenció de la Diputació de Girona – Programa D2: Suport a l’activitat física escolar

Subvenció de la Diputació de Girona – Programa D2: Suport a l’activitat física escolar

Import atorgat: 980,00€