>

Ajuntament

>

>

Subvenció per a la reparació i millora d’enllumenat públic (semaforització) de la Diputació de Girona

Subvenció per a la reparació i millora d’enllumenat públic (semaforització) de la Diputació de Girona

Import: 4961,53 €

La Diputació de Girona va concedir una subvenció per l’import i concepte següents: s’han canviat òptiques per a semàfors LEDS.