>

Ajuntament

>

>

Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la Diputació de Girona

Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la Diputació de Girona

Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15). Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).

Subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15). Girona.

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).

Subvenció atorgada a àrea d’esports destinada al servei de salvament i socorrisme a la piscina municipal 2022. Import atorgat: 2.398,29€