>

Ajuntament

>

>

Subvenció PM07 – Suport per a la promoció de la salut i el benestar

Subvenció PM07 – Suport per a la promoció de la salut i el benestar

L’import atorgat és de 6.702,10 euros

Aquesta subvenció és compartida entre l’Àrea d’Esports, l’Àrea de Joventut i Igualtat i l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania. Ha servit per desenvolupar projectes vinculats a:

– Salut a la Vellesa.
– Transformació, ritmes femenins, plaer i desig i mindfullness.
– Tercera edat, circ, tallers primers auxilis, skate, escalada, esports
i valors i jocs escolars.