Municipi

Calendari de festes

El calendari de festes inclou 12 festes, hi afegim dues festes locals:

FESTES LOCALS 2024

  • 1a festa local: 20 de maig
  • 2a festa local: 16 d’agost


RELACIÓ DE FESTES LABORALS 2024
 

El Consell de Relacions Laborals, constituït com a fòrum de diàleg social i participació institucional en l’àmbit de les relacions laborals a Catalunya ha donat el seu vistiplau al calendari de festes laborals per a l’any 2024, entre d’altres matèries.

Documents adjunts