Municipi

Situació Geogràfica

La Bisbal d’Empordà és el centre geogràfic del Baix Empordà, comarca situada al nord est de la península Ibèrica, separada del Pirineu només per la comarca de l’Alt Empordà i limitant a l’est amb el mar Mediterrani.
* Es prohibeix la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, d’aquests plànols.