17 abril de 2018 a les 15:17

Acabament dels nous accessos al cementiri de la Bisbal

|

El consistori va endegar un procés d’ampliació del cementiri municipal per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals i futures del municipi. En aquest sentit, el vigent planejament urbanístic ja va preveure l’ampliació de les instal·lacions de l’actual cementiri i l’Ajuntament en va adquirir la propietat.

Per tal de donar servei a les noves instal·lacions previstes, s’han estat efectuant les obres de formació dels nous accessos consistents, d’una banda, en el desviament del tram del camí existent que passa per la part posterior del cementiri i, de l’altra, en la prolongació del camí principal d’accés al cementiri fins als nous serveis que s’hi preveuen. Les obres s’han acabat recentment amb el soterrament de les línies elèctriques aèries que travessaven els terrenys de l’ampliació de l’àrea d’equipaments.