2 setembre de 2016 a les 15:48

Accés al cicle formatiu de grau mitjà de terrisa. INS La Bisbal

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripcions i llista d’admesos a les proves: del 1 al 6 de setembre.

Presentació de la documentació en el moment de la inscripció.

Proves específiques: 7 setembre, 9 h.

Qualificacions: 12 setembre.

 

Informació sobre les proves: requisits, documentació, mostres, qualificacions.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/