4 març de 2014 a les 23:44

ACORD PER CONTINUAR AMB LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DECLARATS IMPROPIS PER LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.

En el passat Ple corresponent al més de febrer, el Ple municipal aprovava una proposta d’acord impulsada pel govern municipal format pels grups municipals del PSC i CiU, per continuar amb la prestació dels serveis públics de titularitat municipal que han estat declarat impropis i de competència supramunicipal per la recent llei de racionalització de l’administració local. La proposta comptava amb el suport dels grups municipals d’ERC i de ICV i el vot contrari de el grup municipal del PPC.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de  l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. Aquesta llei estableix una nova regulació en relació a les competències de l’administració municipal, establint un nou sistema de determinació de les competències pròpies (que poden exercir els ajuntaments), les competències delegades i les anomenades “impròpies” (aquelles que no son pròpies ni susceptibles de delegació per a que les prestin els ajuntaments).

En el nostra municipi aquesta llei LRSAL ens privaria de competències en serveis que ara be prestant l’ajuntament com l’hospital geriàtric municipal, la llar municipal, Unitat d’escolarització compartida, els serveis socials, les ajudes socials, Escoles de música, aula d’adults, serveis de promoció econòmica i d’ocupació, serveis d’atenció a la dona, competències de medi ambient, sanitat, i un llarg llistat de serveis que hauria de prestar la Generalitat.

L’acord municipal preveu continuar prestant, per part de l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà, els servies públics fins ara existents de forma transitòria i fins que no existeixi un criteri establert per part d’una administració territorial superior o per part del poder judicial, i d’acord amb la normativa actualment vigent.

L’Alcalde i regidor d’hisenda i de règim intern, Sr. Òscar Aparicio manifestava: “ amb aquesta normativa, que suposa una profunda modificació de la normativa local que fins ara regia el món local, el que s’intenta és imposar una visió fortament recentralitzadora que devalua el principi d’autonomia local i de subsidiarietat, culpabilitzant al món local del nivell d’endeutament, despesa i dèficit i amb u na falsa pretensió de sanejar el nivell d’administració pública més eficient en aquests moments.

Aquesta normativa preveu que molts d’aquests serveis que actualment estan essent finançats total o parcialment pels ajuntaments, hauran de ser prestades per les comunitats autònomes, sense finançament municipal, el que provocarà una disminució, sinó dissolució, d’aquests serveis, que considerem essencials, per formar el futur de les ciutats.”

 

En el Ple igualment es va acordar adherir-se a la qüestió de inconstitucionalitat contra l’esmentada llei, que han de presentar un mínim de 1160 municipis, que representin un mínim de 7,6 milions d’habitants.(OAP)