17 febrer de 2020 a les 10:32

Acte de presentació del Pla Sectorial d’Enfortiment comercial urbà de la Bisbal d’Empordà

L’Ajuntament de la Bisbal ha dissenyat un pla per revisar el model de dinamització i de foment comercial actual que permetrà planificar sectorialment el comerç en diversos àmbits. L’objectiu: encarar el futur comercial urbà del municipi amb més força, envers els canvis en la societat de consum i la forta crisi que pateix el comerç local. Aquest dimecres 19 de febrer, a les 20.15 h, a l’amfiteatre del Mundial, es farà la presentació dels resultats de la diagnosi i les propostes de futur que es plantegen per part de Procom Retail, la consultora experta en comerç que ha redactat el projecte.

En aquesta línia, els darrers anys s’han impulsat programes de dinamització comercial i accions destinades a la promoció de la Bisbal d’Empordà. Bona part d’aquestes polítiques s’han centrat en la planificació i execució de campanyes publicitàries i activitats de dinamització al carrer, així com també ajuts econòmics a les entitats de comerciants, a la creació de línies de suport d’emprenedories comercials, o a la millora dels establiments comercials existents i d’altres activitats d’embelliment (accions de microurbanisme o accions urbanístiques de gran abast en els eixos comercials principals). Així, el consistori impulsa l’elaboració d’un Pla Sectorial d’enfortiment comercial urbà de la Bisbal.

A partir d’una recollida de dades locals o macroeconòmiques i treball de camp, s’han analitzat les aportacions dels principals agents vinculats en el desenvolupament econòmic de l’espai urbà amb l’objectiu d’incloure una diagnosi i anàlisi de l’estat del sector comercial bisbalenc amb un retrat del teixit comercial i econòmic existent en la trama urbana. També s’ha analitzat l’oferta i la demanda comercial de la Bisbal i s’han identificat experiències i bones pràctiques de desenvolupament que puguin ser aplicables al municipi. Tot plegat, amb l’objectiu de definir un pla d’acció sectorial que determini què cal fer per reforçar el comerç urbà de la Bisbal d’acord amb cadascun dels àmbits: definir i consensuar quin ha de ser el model de desenvolupament econòmic urbà.

Aquest projecte està subvencionat per la Diputació de Girona en el marc de les subvencions per elaborar documents de planificació sectorial i plans d’actuació de desenvolupament local.