10 novembre de 2015 a les 9:37

ACTUACIONS DE DESBROSSAMENT I NETEJA DE RECS

Atès el risc potencial d’inundació a que està sotmesa bona part de la ciutat de la Bisbal d’Empordà, en especial els mesos de tardor, i el fet que existeix una xarxa de recs que travessen i voregen la zona urbana, s’ha procedit a la desbrossada i neteja de les lleres d’aquests recs perquè l’aigua pugui circular lliurament durant els episodis de pluges abundants.

Els recs desbrossats són: per una banda, el Madral i el rec del Molí que constitueixen un sistema de recs d’escorrentia de la zona inundable compresa entre la carretera de la Bisbal a Cruïlles (GI-664) i la carretera general C-66; i per una altra banda, el torrent del Raig que recull les aigües de la zona sud de la ciutat i que de tant en tant provoca inundacions a la part antiga de la ciutat.

Aquests recs d’una amplada mitjana de 4 metres i d’una llargada total de 3.300 metres es desbrossen anualment des de l’any 2007, i seguint els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua que prioritza la neteja amb l’anomenat “efecte túnel” que deixa arranada la vegetació de dins la llera i del primer metre dels talussos laterals, permetent que la resta de plantes (especialment la canya) de les motes faci ombra dins el rec impedint o retardant així l’aparició de nous rebrots a la zona desbrossada. Aquest sistema és més econòmic i efectiu que la desbrossada total del canya a dins i fora de llera que es feia tradicionalment.

Aprofitant aquests treballs es traurà una espècie de planta molt invasora coneguda com herba de la Pampa, plomalls o plumeros  (Cortaderia selloana) que ocupa un tram de la llera del Madral.