17 octubre de 2019 a les 12:28

Actuacions de millora als parcs i a les zones verdes de la Bisbal d’Empordà

La major part dels parcs i zones verdes de la Bisbal han tingut millores a través de les inversions que bisbalencs i bisbalenques van decidir que calia aplicar a través dels Pressupostos Participatius del passat 2018. A més, s’ha canviat de la sorra de la major part de les sorreres per la grava anomenada ull de perdiu (àrid format per grans de 4 a 10 mm), que ofereix millor condicions de salubritat.

Així, al parc de la Plaça de la Sardana s’hi ha instal·lat una tanca complementària, s’hi han fet actuacions de jardineria i s’hi han fet restauracions diverses. D’altra banda, el parc infantil del carrer Almogàvers de la Bisbal, a més de també haver estat restaurat, s’ha renovat amb un nou element per practicar parkour. També cal fer esment d’una actuació especial de manteniment dels jocs i del mobiliari urbà del Parc Infantil 8 de març de la Bisbal.

Les millores a parcs i a zones verdes de la Bisbal va ser una de les propostes més votades al procés participatiu que va viure el passat 2018: va obtenir un total de 373 vots. Fruit d’aquest resultat, es va configurar una partida econòmica de 15.000 euros que hi anirà destinada. Amb aquestes actuacions, a dia d’avui, s’hi han invertit un total de 6.665,89 euros. A això cal sumar-hi 5.001 euros destinats al manteniment del Parc Infantil 8 de març.

L’aplicació del tractament antilliscant a la plaça Major per evitar les relliscades
També va ser una de les propostes més votades al procés participatiu que la Bisbal va viure el passat 2018: va obtenir un total de 205 vots. El maig passat es va aplicar un tractament antilliscant a la plaça Major amb l’objectiu d’evitar-hi relliscades i caigudes dels vianants.  L’actuació es va allargar tres dies i va tenir un cost de 10.101,87 euros, un import superior al que s’havia previst inicialment, per tal que el tractament s’apliqués a tota la plaça. Així, a la previsió inicial de 7.706,85 euros, s’hi va sumar un suplement de 2.170,44 euros per abastar tota la plaça, i 224,58 euros més per tal de desenvolupar unes proves necessàries amb el  paviment.

Els treballs van consistir en el sanejament a fons del paviment i en l’aplicació d’un tractament líquid d’última generació que impedirà que el terra sigui relliscós per un termini aproximat de quatre anys. Cal tenir present que eren d’allò més notòries les queixes que s’havien rebut per part de la ciutadania referent al lliscament d’aquest terreny.