14 setembre de 2013 a les 20:56

Adjudicació de les obres corresponents a la 1ª fase d’ordenació de l’entorn de Torre Bisbal.

El passat dimarts 10 de setembre, a les 12h es va donar obertura a les propostes econòmiques presentades per quatre empreses constructores per a l’adjudicació de la primera fase del projecte d’ordenació de l’entorn de Torre Bisbal.  Aquestes obres es varen tramitar pel procediment obert sense publicitat, i s’havia convidat a  participar a totes les empreses constructores amb seu social a la Bisbal.

L’únic criteri d’adjudicació era el preu més econòmic sobre unes obres que tenien un preu de sortida de 92.561.77 més el 21 % IVA (19.437.97) per un total de 111.999,74 euros.

Les empreses varen presentar les ofertes següents:

 

Empresa

Import TOTAL

Construccions Leinad 2001 SL

89.274,46€

Germans Cañet Xirgu SL

94.079,79€

Restauracions de Masies i obra nova Reca, SL

89.599,80€

Burgos Gasull, SL

88.479,79€

 

 

Per tant l’adjudicació és realitzarà a l’empresa Burgos Gasull, SL en haver presentat l’oferta més econòmica de totes, amb una baixa del 21% del preu de sortida.

Les obres d’adequació de la vorera de l’illa de Torre Bisbal en la seva primera fase tindran un àmbit d’actuació de la vorera del carrer de l’Aigüeta, carrer Pau Casals i carrer Amor Filial, i consistiran en una renovació completa de l’encintat i del paviment de la vorera, formant itineraris accessibles al seu recorregut, així com la recollida i evacuació de les aigües de pluja als punts baixos i el soterrament dels conductes de l’enllumenat públic.”