10 abril de 2024 a les 6:16

Ajuts familiars de l’Ajuntament de la Bisbal per a la participació a casals d’estiu i a activitats extraescolars

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha engegat noves línies d’ajuts econòmics dirigits a famílies: per la participació als casals d’estiu en instal·lacions municipals i per participar en activitats extraescolars, ja siguin esportives, l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i l’Escola Municipal de Música Conrad Saló. El període de presentació de les sol·licituds serà fins el proper 9 de maig. A través d’aquest enllaç al web municipal es pot descarregar tota la documentació corresponent a la convocatòria. El desplegament de línies de subvenció es concreta en les següens línies:

Ajuts familiars per a la participació als casals d’estiu
Aquests ajuts tenen l’objectiu de garantir la participació dels infants i joves de la ciutat a les activitats de lleure educatiu i esportives que es realitzen en instal·lacions municipals durant l’estiu 2024. El poden sol·licitar les amílies empadronades a la Bisbal d’Empordà amb infants i joves escolaritzats des de I3 fins a 4t ESO (curs escolar 23-24), que no superin el ingressos màxim anuals fixats a la convocatòria. Es bonifica en funció del llindar econòmic acreditat, fins a assolir la disponibilitat econòmica de la convocatòria.

Ajuts familiars per a la participació en activitats extraescolars
Volen servir per garantir la participació a les activitats extraescolars, ja siguin esportives impulsades per les AFA dels centres educatius (Joan de Margarit, Empordanet, Mas Clarà i Cor de Maria), activitats esportives organitzades per entitats locals i altres serveis de titularitat pública, com l’Escola Municipal de Música Conrad Saló i l’Escola Municipal d’Arts Plàstics. Els poden sol·licitar famílies empadronades a la Bisbal d’Empordà amb infants i joves escolaritzats des de I4 fins a 2n ESO (curs escolar 24-25), que no superin el ingressos màxim anuals fixats a la convocatòria. Es bonifica en funció del llindar econòmic acreditat, fins a assolir la disponibilitat econòmica de la convocatòria.

Com presentar la sol·licitud?

Quins requisits han de tenir les persones sol·licitants?

  • Estar empadronades a la Bisbal d’Empordà
  • Tenir un nivell d’ingressos anuals com a unitat familiar, igual o inferior als llindars econòmics establerts a la convocatòria
  • No tenir cap deute pendent en el marc de les activitats subvencionables a la convocatòria.

La documentació que caldrà adjuntar en el moment de la tramitació de l’ajut és:

  • Full de sol·licitud de la convocatòria (disponible a través d’aquest enllaç al web municipal)
  • Documentació identificativa de tota la unitat família
  • Justificant d’ingressos econòmics de tots els membres de la unitat família.

*Per obtenir més informació de la convocatòria es pot contactar amb: Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament – 678 55 15 70 (de 9 a 14h) o al correu electrònic dretssocials@labisbal.cat.