8 març de 2022 a les 14:22

Ampli ventall de tallers d’estudi assistit i de suport escolar diversificat a la Bisbal a través del PMOE

Aquest curs el Departament d’Educació i l’Ajuntament de La Bisbal han renovat el conveni per al Pla d’Entorn Municipal i el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE). Els recursos econòmics percebuts es destinen a 4 tallers d’estudi assistit i de suport escolar diversificat; la contractació d’un coordinador de Pla d’Entorn per implementar mesures i projectes socioeducatius, i dotació econòmica per reforçar l’oferta d’accions educatives més enllà de l’horari lectiu i durant l’estiu de 2022. Planificats conjuntament amb diverses àrees municipals, durant tot el curs es duran a terme diversos tallers d’estudi totalment gratuïts per a l’alumnat. A continuació es detallen els diversos. Tallers que s’ofereixen

Art i Llengua
Es du a terme els dilluns a les Escoles Velles per a alumnat de 1r a 3r de primària i els dimecres per a alumnat de 4t a 6è de primària de 17.15 a 18.45 h. Atès l’èxit d’aquesta iniciativa sorgida el curs passat, enguany s’ha engegat novament amb aquesta proposta d’unir l’aprenentatge de la llengua a través de l’art com a via d’expressió. Un espai creatiu i d’aprenentatge que vol unificar l’expressió artística i l’aprenentatge de la  llengua.

Projecte Patis
Aquest curs escolar continua la iniciativa del Projecte Patis: es dota a cada escola del municipi amb la intervenció de monitoratge en horari de menjador i pati. Així, un dia a la setmana, un monitor/a visita a cada centre a dinamitzar aquest horari dins els centres escolars de la ciutat, públics i concertat. L’objectiu: que l’alumnat que fa ús d’aquest servei rebi una atenció més directa i l’espai sigui el més lúdic i entretingut possible.

Projecte Reforça’t
També s’ofereix la possibilitat, des del curs passat d’ampliar el servei del Projecte Reforça’t a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que requereixi del servei. La proposta compta amb un professor especialitzat i l‘horari és els dilluns i dimecres de 17.45 a 18.45 h.

Taller d’estudi del barri del Convent
El taller d’estudi del barri del convent pretén oferir un espai de reforç escolar per a l’alumnat del barri, al local social dels veïns del barri del Convent. Actualment l’oferta s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària.

Amb l’ajut econòmic del PMOE l’Ajuntament de la Bisbal també proposa a l’alumnat de la ciutat activitats relacionades amb el teatre, la música, la ciència, la tecnologia, etc. S’ofereix un ampli ventall de propostes que recorren moltes disciplines, tant artístiques com més específiques. També n’hi ha més orientades a les famílies: es proposen un cicle de xerrades, conjuntament amb les AMPA’s de les escoles on s’aborden temes actuals i d’importància que afecten als infants en les diferents etapes.