10 abril de 2019 a les 18:51

Aprovació inicial de la reforma dels carrers Ample, Antic, Valls d’en Colomer i Trinitat Aldrich de la Bisbal

Fotomuntatge del projecte al carrer Ample

El passat dimecres 3 d’abril es va aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària d’ordenació d’alguns carrers del nucli antic de la Bisbal. Concretament, les reformes es faran els carrers Ample, Antic i Valls d’en Colomer. Es va aprovar per majoria absoluta: 9 vots a favor i 8 abstencions.

La proposta d’obres preveu humanitzar l’espai i alliberar-lo de la circulació de vehicles en benefici de les persones vianants. Així, l’anella dels carrers esmentats del nucli antic serà arbrada i s’hi instal·laran bancs, substituint el model actual de circulació: només podran circular-hi vehicles de residents per accedir als seus garatges i els destinats a satisfer les necessitats de càrrega i descàrrega. Les obres de la zona quedaran completades amb un nou enllumenat, instal·lació de càmeres de vigilància, jardineria, la canalització i soterrament del clavegueram i conduccions i cablejat de tota mena, entre d’altres.

El projecte, redactat per Birulés Cabré Romans Arquitectes SCP, té un pressupost d’1.379.679,98 euros (IVA no inclòs) i preveu realitzar-se en dues fases. La previsió seria que la primera fase s’iniciés en el decurs del mes de juny, als carrers Ample, Antic i Valls d’en Colomer. La segona fase inclouria els treballs al carrer Trinitat Aldrich.

L’alcalde, Lluís Sais, va destacar la importància d’aquesta actuació per com ajudarà a vertebrar i dinamitzar socialment, comercialment i econòmicament el nucli. «Tots som conscients de l’abast important que té aquesta obra i seria una gran irresponsabilitat no aprofitar la pròrroga aconseguida perquè la Generalitat col·labori assumint el 50% del cost de la intervenció», va destacar l’alcalde Lluís Sais.

I és que, a fi i efecte que el projecte sigui subvencionat al 50 % pel Pla de Barris de la Generalitat, ha estat necessària la tramitació d’urgència de l’expedient: l’execució de les obres haurà de fer-se abans del 31 de desembre del 2019. Publicat l’acord en el BOP de Girona i a la seu electrònica del consistori encara roman obert el període d’examen i presentació d’al·legacions.