28 octubre de 2020 a les 13:50

Aprovada la nova ordenança de tinença i control d’animals de la Bisbal d’Empordà

El Ple Municipal telemàtic de la Bisbal d’Empordà d’ahir, dimarts 27 d’octubre, va aprovar -amb tots els vots a favor- una nova ordenança de tinença i control d’animals. L’anterior datava de l’any 2000 i ja havia quedat obsoleta. 

La creixent sensibilitat social envers la protecció i la defensa dels essers vius, ha suscitat els darrers anys una intensa activitat normativa internacional, europea, estatal i catalana. I és que els drets dels animals s’han de complementar necessàriament amb els deures dels seus propietaris, tant en relació amb els propis animals, com amb el conjunt de la ciutadania i de l’entorn urbà. La nova ordenança municipal té l’objectiu d’adequar-se a la legislació vigent i a les necessitats actuals d’avançar cap a la protecció i benestar dels animals i a garantir una tinença responsable. Regularà els aspectes relacionats amb les condicions de manteniment dels animals, la higiene dels mateixos, així com la salut pública i les mesures que afecten la tranquil·litat i seguretat de les persones. I, sobretot, incidirà de forma molt estricta en evitar l’abandonament dels animals de companyia.

És sabut que la tinença d’animals domèstics aporta beneficis per la salut de les persones: avantatges de tipus emocional, afavoreix l’exercici físic i millora les relacions interpersonals entre d’altres aspectes. Però l’adquisició d’un animal de companyia és un acte d’una gran responsabilitat i no hauria de ser mai fruit d’un caprici ni objecte d’un regal sorpresa. Els animals poden arribar a viure molts anys i per això és imprescindible que la decisió sigui fruit de la reflexió de tots els membres de la família i no pas un acte impulsiu. Abans que arribi un animal a casa cal preguntar-se moltes coses, si es disposa d’espai i de temps per dedicar-li i educar-lo, si es pot fer front a les despeses que comporta (alimentació, serveis veterinaris, assegurances…), i, si es marxa de vacances, cal preveure qui se’n farà càrrec.

La tinença responsable d’animals de companyia consisteix a tenir-los degudament identificats amb un microxip implantat pel veterinari i censats a l’Ajuntament; portar-los periòdicament el veterinari; atendre les seves necessitats higiènico-sanitàries, desparasitar-los i alimentar-los correctament; permetre’ls fer exercici diàriament; preservar l’entorn urbà, recollir-ne les deposicions, i no abandonar-los mai. Cal mantenir-los d’acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin resultar molestos per a la resta de la ciutadania. A l’Ajuntament sovint arriben queixes ciutadanes per les molèsties que originen els lladrucs de gossos en hores intempestives, per la presència d’excrements i orins  de gossos a les voreres o per l’entrada de gats als jardins, sorreres i horts particulars.

Cal fer esment especial en la tinença de gossos potencialment perillosos. La normativa i els requeriments necessaris són molt més estrictes. Per poder conduir un gos potencialment perillós s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà una autorització municipal. Entre d’altres apartats, exigeix: ser major d’edat, disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, un certificat de capacitat física i aptitud psicològica i no haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions o tortures, o contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, alhora que tampoc pot haver estat condemnat per delictes d’associació amb alguna banda armada o narcotràfic, ni tenir sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.