29 setembre de 2021 a les 18:34

Aprovades inicialment les Ordenances Fiscals de l’any 2022 amb els vots de l’equip de govern

Al Ple Municipal d’aquest dimarts es va fer l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals del 2022, aprovades amb els vots a favor de l’equip de govern. Des d’avui ja poden consultar-se en línia a través del web municipal. Les ordenances aprovades inicialment s’han apujat proporcionalment al que va créixer l’IPC de juny de 2020 al juny d’enguany: un 2,7 %.

«Com a punt destacat cal fer esment que s’ha afegit l’ordenança que regula el lloguer dels habitatges buits: una proposta de recàrrec de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de fins al 50% als grans tenidors d’habitatges buits, que faci més de 2 anys que no han estat habitats, principalment entitats bancàries», va explicar la regidora Carme Vall. «L’objectiu final de la mesura és poder posar en circulació un paquet important de pisos de lloguer social per pal·liar el dèficit que té el municipi d’habitatge de lloguer a preus assequibles», va explicar Vall.

«Tenim un municipi amb disparitat de rendes i de problemàtiques socials: aquestes ordenances són l’esborrany previ a un pressupost municipal que ens permeti donar cobertura a les necessitats de la Bisbal a nivell social i del dia a dia», va explicar l’alcalde Enric Marquès. «Les Ordenances Fiscals de l’any vinent reforcen la nostra idea de ciutat: que tothom avanci conjuntament», va afegir Marquès. «Aquestes  ordenances són fruit dels temps que corren: hi ha una part de la ciutadania que pateix moltes dificultats i aquest equip de govern té el compromís de vetllar perquè ningú es quedi enrere», va concloure Marquès referint-se a les al·legacions que van anunciar que presentarien els grups polítics a l’oposició.