13 maig de 2020 a les 17:33

Arrenquen les preinscripcions escolars als centres educatius bisbalencs de manera telemàtica

|

Les preinscripcions escolars per al curs 2020-2021 d’infantil, primària i ESO comencen avui, dimecres, i s’allargaran fins al 22 de maig. La preinscripció és imprescindible per obtenir plaça en un dels centres del municipi de la Bisbal sostinguts amb fons públics. Cal tenir present que han de fer la preinscripció les famílies amb fills o fills que el curs vinent començaran P3 (nascuts l’any 2017), iniciaran 1r d’ESO (nascuts el 2008), volen canviar de centre, o són nouvinguts/des a la Bisbal i volen accedir per primera vegada a qualsevol nivell educatiu. A través dels documents adjunts a aquesta publicació es pot descarregar el llibret informatiu.

A causa de la situació actual, s’ha eliminat la necessitat de presentar sol·licitud i documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Per fer la preinscripció online cal omplir la sol·licitud online i enviar el resguard que es genera i la documentació sol·licitada a l’adreça de l’escola desitjada com a primera opció.

Per a més informació es pot contactar amb els centres educatius bisbalencs:

Més endavant, del 13 al 17 de juliol, es farà la matrícula: és obligatòria i serà la confirmació de la inscripció de l’alumne a la plaça assignada al nou centre. 

Preinscripció presencial amb cita prèvia: només en casos excepcionals
Només en els casos excepcionals, quan no es pugui fer la preinscripció en línia, es podrà fer preinscripció presencial amb cita prèvia: del 19 de maig al 22 de maig. Per fer-ho caldrà demanar cita prèvia a través del telèfon o correu electrònic del centre demanat com a primera opció, descarregar la sol·licitud de preinscripció i portar-la el dia de la cita amb tota la documentació impresa. La documentació necessària serà: fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a legal i de l’alumne (si en té), llibre de família i documentació específica que acredita criteris de prioritat (si cal). S’hi hauran de presentar el menor nombre de persones possible (preferiblement, una sola), caldrà portar la documentació impresa i sol·licitud omplerta i un bolígraf. Es recomana l’ús de mascareta i guants.