4 gener de 2017 a les 17:07

Arriba el nou butlletí Informatiu Municipal de la Bisbal

Des de l’inici d’aquesta legislatura, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà compta amb un equip de comunicació, transparència i participació. Pensat per oferir millor informació al ciutadà, elaborar continguts actualitzats i complidors amb els objectius de transparència, l’equip també treballa pel foment de la participació ciutadana. Aquest grup de treball interdisciplinari està format per un tècnic en noves tecnologies, una tècnica en participació i transparència i un periodista.

També s’ha creat un gabinet de premsa que vehicula la relació amb els mitjans i treballa estretament amb les diferents àrees a fi construir un discurs institucional unitari, coherent i proper adaptat als diferents canals i xarxes en què l’Ajuntament publica continguts. Cal vetllar per una comunicació objectiva, professional i independent. A més, s’ha desenvolupat un nou web municipal que resulta més entenedor, dinàmic, útil, pràctic i transparent. I és que cal tenir present la tasca desenvolupada en el camp de la transparència institucional: el web ha assolit un 72% de transparència i això segueix en augment. Tanmateix, s’han dinamitzat les xarxes socials i s’ha impulsat la participació ciutadana.

I la màquina no s’atura aquí! El darrer exemple, el butlletí Informatiu Municipal de la Bisbal que d’ara endavant sortirà cada trimestre. Antigament ja s’havia fet i s’ha recuperat la iniciativa amb una versió més moderna i actualitzada. Les 4.500 còpies impreses del primer exemplar van arribar a les llars bisbalenques encara no fa una setmana i ara ja es pot consultar online a través d’aquest enllaç. S’ha realitzat des de l’Àrea de Comunicació coordinadament  amb la resta d’àrees del consistori i tots els grups polítics municipals. És un projecte que s’anirà millorant i desenvolupant trimestre a trimestre amb la voluntat que esdevingui una eina ben útil per la cohesió i la comunicació bisbalenca.