23 novembre de 2021 a les 12:02

Augmentar la presència activa de gent gran i jovent: el repte de futur per a la Biblioteca Lluïsa Duran

||

L’últim trimestre de l’any és un bon moment per començar a consignar les guies mestres de l’any següent, més encara quan aquest final d’any coincideix amb el venciment també del Pla Estratègic 2018-2021. Així doncs, a tenor dels valors que s’han establert com a guies del dia a dia de la Biblioteca Lluïsa Duran al capdavant de la seva gestió, com el compromís, la millora contínua, la qualitat i la professionalitat, s’està gestant el nou Pla Estratègic 2022- 2025. Tenint en compte que el vigent Pla tenia com a finalitat primordial assentar les bases d’un servei públic a l’altura del clam popular que impulsà tant un nou espai com la incorporació d’una bibliotecària, en aquesta següent etapa les paraules claus són: consolidació i acció social.  

Consolidar la missió principal de la biblioteca municipal, que és facilitar les eines que ajudin a satisfer la necessitat d’informació, educació, formació i lleure de tots els ciutadans del la Bisbal d’Empordà, tot garantint l’accés democràtic a la informació, al coneixement i a la cultura. Sense oblidar l’especial rellevància de la missió d’ incentivar la creativitat i  el foment de l’hàbit lector. Per assolir la comesa, la biblioteca pretén esdevenir centre d’informació local i general, de coneixement i formació de referència del territori; com també un espai de relació i sociabilitat inclusiu i cohesionat. En definitiva, es vol erigir com a referent cultural més proper al ciutadà des d’un rol d’agent actiu de la cultura de la ciutat. Tot plegat, des de l’esperit dels valors esmentats però afegint-hi, a més, la calidesa en el servei públic, la cooperació amb altres entitats i biblioteques i la igualtat per sobre de tot i en totes les dimensions de la institució. 

D’aquestes intencions rectores se’n deriva totalment la segona paraula clau: Acció Social. Per esdevenir un model d’inclusió i cohesió social, s’ha d’atendre automàticament a la pregunta de: qui són aquells col·lectius que més dificultats tenen per sentir seva la Biblioteca, o que se senten menys interpel·lats? En un diagnòstic propi, la resposta a la que s’ha arribat és: gent gran i jovent.I aquest és el gran deure i repte de la Biblioteca per aquest nou Pla Estratègic 2022-2025. Des del treball en xarxa i amb una perspectiva comunitària, s’estan establint línies específiques de treball que tenen com a objectiu augmentar la presència activa a la Biblioteca Lluïsa Duran d’aquests col·lectius. En un nivell més concret, les accions per dur a terme es poden resumir en: incrementar el fons específic per aquests grups, així com organitzar activitats i iniciatives comunicatives atractives que els transmetin que la Biblioteca Lluïsa Duran també és un espai que es poden fer seu. Si bé és cert que s’enceta un nou camí de treball, el compromís de la Biblioteca Lluïsa Duran és ferm amb tota la ciutadania de la Bisbal i, per tant, l’esperit de millora contínua impregna totes les  vessants de l’activitat de la biblioteca a fi d’oferir el millor servei possible que ens inspira amb la vostra participació dia rere dia.